Stagii de practică

Proiectul vă oferă posibilitatea de a urma stagiul de practică în:

  • ACTIVITĂŢI FINANCIAR-CONTABILE
  • ACTIVITĂŢI DE COMERŢ
  • ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
  • ACTIVITĂŢI DE TURISM

Participând la stagiile de practică, elevii îşi completează activităţile practice din liceu, dobândind cunoştinţe tehnice, vor fi angrenaţi în rezolvarea de problem concrete, vor fi formaţi în spiritual economiei de piaţă, vor dobândi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi specific practicării viitoarei profesii. Agenţii economici participanţi au ocazia să cunoască tineri talentaţi, care pot deveni angajaţii companiilor după finalizarea studiilor.