Obiective

Proiectul işi propune să răspundă nevoii elevilor de a-şi completa abilităţile dezvoltate pe perioada derulării pregătirii teoretice şi practice din cadrul liceelor cu stagii de practică desfăşurate în cadrul agenţilor economici pentru a acumula noi deprinderi specifice meseriei, precum şi pentru a se familiariza cu modul de lucru şi cu cultura organizaţională din cadrul firmelor care activează pe piaţa specifică, înainte de a intra pe piaţa muncii.