Despre noi

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale. Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate. Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene. . Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de consiliere, orientare şi formare profesională, ce manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a elevilor, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii. În acest sens, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricarei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permaneţă iniţiativele parteneriale între actorii din mediul de afaceri şi mediul liceal. Solicitantul a manifestat o preocupare permanenta pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane, în special a absolventilor de liceu, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil sa le garanteze un acces facil la formare profesională si la piaţa muncii.

S.C. MINION CONSULTING S.R.L. – este un angajator care are experienţă în domenii ca: management de proiect, consultanţă economic-financiară şi resurse umane. Ca activităţi principale are la bază oferirea de asistenţă pentru firme şi autorităţi publice privind managementul proiectelor; consultanţă privind finanţări nerambursabile; consultanţă şi expertiză economico-juridică ; asistenţă la încheierea contractelor; elaborarea de contracte şi alte acte cu caracter economic-juridic. Prin formarea profesională urmărim înzestrarea individului cu competenţele necesare pentru a participa mai activ în sferele vieţii sociale, la toate nivelele comunităţii, inclusiv la nivel european; sporirea mobilităţii forţei de muncă; limitarea proporţiilor şomajului de lunga durată; dezvoltarea efectivă a metodelor de predare şi învaţare. Valorile esenţiale dezvoltate de partener urmăresc cu prioritate coroborarea obiectivelor formative cu cele informative. În acest scop se acordă o importanţă deosebită dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor de activitate intelectuală cu scopul înarmării elevilor cu strategii de învăţare permanente.