Proiectul “PRACTICA – DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE UN LOC DE MUNCĂ”

Proiectul “PRACTICA – DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE UN LOC DE MUNCĂ” implementat de INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE în parteneriat cu S.C. MINION CONSULTING S.R.L. are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de elevi în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii.

Prin activităţile proiectului se urmareşte să se creeze securitate emoţională elevilor , să stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, să îi înveţe pe elevi principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de dezvoltare a unei cariere, inclusiv sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
Prin urmare, proiectul propune o abordare integrată prin corelarea instrumentelor şi măsurilor personalizate pentru grupul ţintă, precum informare, consiliere şi orientare profesională pentru o participare activă pe piaţa muncii pe termen lung.
Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii in domeniul comertului.