Obiective specifice

Proiectul, atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât şi prin atingerea obiectivului general va genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 375 de elevi prin crearea unui sistem de comunicare şi relaţionare eficient între aceştia şi viitorii potenţiali angajatori astfel:

1) Liceenilor prin: activităţi de orientare şi consiliere profesională; familiarizarea cu specificul statutului de elev şi angajat; asistarea în conceperea de CV-uri şi scrisori de intentie şi motivaţie; prezentarea de informaţii şi oferirea de acces la informaţiile existente on-line cu privire la cererea şi oferta pieţei muncii.

2) Absolvenţilor: acces la ofertele de muncă on-line prin baza de date cu locurile de muncă vacante; consilierea în vederea contactării unui angajator; asistarea absolvenţilor în conceperea de CV-uri şi scrisori de intenţie şi motivaţie; prezentarea de informaţii şi oferirea de acces la informaţiile existente on-line cu privire la cererea şi oferta pieţei muncii; recrutarea şi selecţia celor care vor să participe la un interviu;

3) Angajatori: acces la bază de date a absolvenţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă; preselectarea candidaţilor în funcţie de cerinţele angajatorului.